Menu

Moravskoslezský kraj poskytuje přímou finanční podporu žákům studujícím řemeslné a technické obory, jejichž absolventi v regionu chybí nejvíce. Krajskými stipendii mohou být také podpořeni žáci vybraných oborů středních škol okrajových lokalit kraje.

Stipendium mohou obdržet žáci všech ročníků, kteří se vzdělávají v denní formě v podporovaném oboru vzdělání a splnili podmínky pro jeho získání. Rada kraje schválila podmínky vyplácení krajských stipendií (formát pdf, velikost 159 kB), které jsou platné pro školní rok 2023/2024.

Jaká je výše stipendia?

Podle oboru vzdělání obsahuje stipendium buď prospěchovou složku, nebo motivační a prospěchovou složku.

MOTIVAČNÍ složka stipendia činí 700 Kč za jeden kalendářní měsíc.

PROSPĚCHOVÁ složka stipendia je poskytována v závislosti na hodnocení žáka na vysvědčení a její výše činí:

Které obory jsou krajskými stipendii podporovány?

Obory vzdělání podporované motivační a prospěchovou složkou stipendia:

Žáci těchto oborů mohou na stipendiu získat částku až 17 000 Kč za školní rok.

Obory vzdělání podporované prospěchovou složkou stipendia:

Žáci těchto oborů mohou na stipendiu získat částku až 10 000 Kč.

Školy a podporované obory v jednotlivých okresech

Stipendia v organizacích okrajových lokalit kraje

Stipendium ve školách okrajových lokalit kraje zahrnuje jak motivační, tak prospěchovou složku.

Podporované školy a obory

Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace

Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace

strong>Střední škola, Odry, příspěvková organizace

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.