Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Kromě trvalé finanční podpory zaměřené na zlepšování kvality výuky technických oborů a řemesel cestou modernizace nebo budování nových odborných učeben, laboratoří a dílen a prohlubování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, poskytuje Moravskoslezský kraj rovněž přímou finanční podporu žákům studujícím řemeslné a technické obory, jejichž absolventi v regionu chybí nejvíce.

Udělování stipendií z krajského rozpočtu bylo zahájeno od školního roku 2017/2018. Seznam podporovaných oborů vzdělání a podmínky finanční podpory žákům vzdělávajícím se ve středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem platné od školního roku 2020/2021 byly schváleny 27. 8. 2019 Radou Moravskoslezského kraje.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.