Menu

Organizace uznané MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byly uznány a oceněny titulem „Nestátní nezisková organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“ následující subjekty:

1. pro období 2016-2020

2. pro období 2017 – 2020

3. pro období 2019 – 2020

Titul je chápán jako uznání pro organizace, které pracují dlouhodobě a kvalitně na nadregionální úrovni ve prospěch dětí a mládeže. Uznané nestátní neziskové organizace mohou žádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o finanční prostředky v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro neziskové organizace na léta 2017 – 2020. Podpora pomocí Programů je zaměřena především na pravidelné a dlouhodobé činnosti určené co nejširšímu spektru dětí a mládeže a na podporu činností a aktivit, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování činnosti jednotlivých NNO pracujících s dětmi a mládeží.

Platnost tohoto titulu se rozhodnutím MŠMT prodlužuje o jeden rok, tj. do roku 2021.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.