Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Podání žádosti ve věci rejstříku škol a školských zařízení

Informace k rejstříku škol a školských zařízení

Co obsahuje školský rejstřík

  1. rejstřík škol a školských zařízení (dále jen rejstřík škol) – vede krajský úřad a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT)
  2. rejstřík školských právnických osob – vede MŠMT

Kdo a jaké informace vede v rejstříku škol

Krajský úřad

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kdo podává žádost

Žádost podává právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení (dále jen právnická osoba):

Pokud žádost podává příspěvková organizace nebo školská právnická osoba, musí být součástí žádosti souhlas zřizovatele (např. obce).
Pokud právnická osoba ještě nevznikla, pak žádost podává zřizovatel, zakladatel nebo osoba, která může za právnickou osobu jednat do jejího vzniku.

Kde se podává žádost a co musí obsahovat

Písemná žádost se podává na krajský úřad a k žádosti se přiloží doklady, které se týkají uvedené změny. Všechny doklady musí být doloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii. Pokud je žádost zaslána přes datovou schránku, musí být přiloženy originály v elektronické podobě nebo dokumenty převedené autorizovanou konverzí do elektronické formy.

Jak se žádost kontroluje a posuzuje

Krajský úřad zkontroluje žádost, zda má všechny doklady a posoudí soulad žádosti s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky a Moravskoslezského kraje. V případě škol a školských zařízení, jejichž rejstřík spravuje, vydá rozhodnutí do 90 dnů od doručení žádosti. V případě dalších škol a školských zařízení, pošle žádost se svým vyjádřením MŠMT.

V jakých termínech se žádost podává

Žádost v řádném termínu

je podána do 30. září školního roku předcházejícího školního roku, v němž škola nebo školské zařízení začne fungovat, nebo má změna nastat. Žádosti, které řeší MŠMT, jsou poslány se stanoviskem krajského úřadu na MŠMT do 30. listopadu.

Žádost v mimořádném termínu

je podána během roku a musí mít zdůvodnění mimořádného termínu (např. sloučení škol, rekonstrukce školy, zrušení školy).

Žádosti o změnu názvu nebo sídla právnické osoby, změnu ředitele, změnu e-mailu školy nebo školského zařízení

se podává krajskému úřadu nebo MŠMT do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Náležitosti jednotlivých žádostí

Formuláře k žádosti lze nalézt na webových stránkách MŠMT

  1. Žádost o změnu nejvyššího povoleného počtu dětí, žáků, studentů nebo stravovaných:

  1. Žádost o zápis nebo změnu zápisu místa:

  1. Žádost o změnu nejvyššího povoleného počtu žáků, studentů oboru:

  1. Žádost týkající se změny ředitele:

  1. Žádost o změnu názvu právnické osoby:

  1. Žádost o zápis školy nebo školského zařízení, jejichž činnost vykonává existující právnická osoba:

Doklady označené * mohou být doloženy dodatečně, nejpozději do dne zahájení činnosti školy nebo školského zařízení.

  1. Žádost o zápis nové právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení:

Doklady označené * mohou být doloženy dodatečně, nejpozději však do dne zahájení činnosti školy nebo školského zařízení.

Kontaktní osoby na Odboru školství, mládeže a sportu KÚ MSK:

Mateřské školy, základní školy, dětské domovy, základní umělecké školy, SVČ

Bc. Ivana Řezníčková, DiS.
tel: 595 622 411
e-mail: ivana.reznickova@msk.cz

Střední školy a vyšší odborné školy

Bc. Marta Holoušková
tel: 595 622 365
e-mail: marta.holouskova@msk.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.