Menu

Polské národnostní školství v Moravskoslezském kraji

Nárok národnostních menšin na vzdělávání ve vlastním jazyce definují Listina základních práv a svobod a zákon o právech příslušníků národnostních menšin. V současné době tuto možnost uplatňuje v České republice pouze polská národnostní menšina. Podle výsledků sčítání lidu 2021 se 61,4 % obyvatel hlásících k polské národnosti na území ČR nachází na území dvou okresů – Karviná a Frýdek‑Místek.

Mateřské, základní a střední školy s polským jazykem vyučovacím se všechny nacházejí právě na území okresů Frýdek‑Místek a Karviná, ve kterých je největší zastoupení obyvatelstva polské národnosti. Institucí, která pečuje o potřeby těchto škol v oblasti vzdělávání, je Pedagogické centrum pro polské národnostní školství v Českém Těšíně – příspěvková organizace přímo řízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy s datem založení 1. 1. 1996. Na webových stránkách Pedagogického centra pro polské národnostní školství v Českém Těšíně naleznete další informace o polském národnostním školství. Hlavní náplní centra je organizování vzdělávacích akcí v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti polského národnostního školství.

Protože v rámci polského národnostního školství jsou vzděláváni také žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, vztahuje se i na tuto oblast vytváření odpovídajících podmínek pro tyto žáky.

Podle posledních údajů MŠMT je k 30. 9. 2022 na území výše uvedených okresů celkem 40 škol s polským vyučovacím jazykem (19 mateřských škol, 20 základních škol, 1 střední škola) a 5 mateřských škol s polským i českým vyučovacím jazykem.

Školy s polským jazykem vyučovacím (zdroj MŠMT)

Školní rok Druh školy Počet
škol tříd dětí/žáků
2021/2022 19 41 786
21 139 2 038
SŠ (gymnázium) 1 12 333
Celkem 41 192 3 157
2022/2023 19 41 784
20 140 2 084
SŠ (gymnázium) 1 12 314
Celkem 40 193 3 182

Poznámka: V tabulce jsou uvedeny počty dětí/žáků s polským jazykem vyučovacím ve školách, které vzdělávají pouze děti/žáky vzdělávající se v polském jazyce vyučovacím.

V Moravskoslezském kraji dále působí 5 mateřských škol s polským a českým jazykem vyučovacím, ve kterých se ve školním roce 2022/2023 vzdělává v 5 třídách celkem 61 dětí v polském jazyce vyučovacím, což je o 7 dětí méně než v předchozím školním roce.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.