Menu

Postup v případě ztráty nebo poškození dokladu o vzdělání – vysvědčení

V případě ztráty nebo poškození vysvědčení (podobně výuční list či diplom o absolutoriu) je třeba požádat školu, která vydala prvopis vysvědčení, o vydání stejnopisu vysvědčení (kopii vysvědčení škola nevydává). Stejnopis vysvědčení se vydává na základě dokumentace uložené ve škole. O vydání stejnopisu vysvědčení školu požádá osoba, které byl vydán prvopis vysvědčení, nebo její zákonný zástupce. Forma žádosti není právními předpisy stanovena. Za vystavení stejnopisu vysvědčení může škola požadovat úhradu vynaložených nákladů, jejíž výše nesmí překročit 100 Kč.

Podrobný postup pokud dokumentace neexistuje nebo neexistuje škola, která doklad vydala, naleznete na stránkách MŠMT.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.