Menu

Prevence rizikového chování u dětí a mládeže

Prevence rizikového chování u dětí a mládeže je zacílena zejména na školní děti a mládež a spadá do aktivit odboru školství. Velká část je věnována metodické pomoci a spolupráci se všemi zainteresovanými složkami působícími v prevenci rizikového chování. Je zde realizována státní a krajská politika v oblasti prevence.

Referenta prevence rizikového chování – krajského koordinátora prevence rizikového chování můžete kontaktovat v oblastech:

Krajský koordinátor je členem Pracovní skupiny protidrogové politiky Moravskoslezského kraje, Pracovní skupiny prevence kriminality Moravskoslezského kraje, Týmu pro mládež Ostrava a další.

Kontaktním pracovníkem pro realizaci krajské a státní politiky v oblasti prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních v Moravskoslezském kraji je:


Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.