Menu

Už po posedmnácté byli u příležitosti Dne učitelů oceněni nejlepší pedagogové v kraji. Letos si pro toto důležité poděkování přišlo 21 pedagogů mateřských, základních, středních a základních uměleckých škol.

Odborná komise letos vybírala z 80 nominovaných osobností. Slavnostního aktu, který se konal v sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, se zúčastnil také hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a náměstek hejtmana pro oblast školství Stanislav Folwarczny i představitelé měst a obcí, ze kterých ocenění pedagogové pocházejí.

 „Práce pedagoga je nesmírně náročná. Sám jsem léta působil na akademické půdě. Měl jsem výhodu, že většina vysokoškoláků už věděla, co od života chce a podle toho ke studiu přistupovala. U mladších dětí stojí určitě mnohem více námahy zaujmout a něco předat. Je k tomu potřeba nejen pořádná zásoba trpělivosti, ale taky talent. Před učiteli, kteří svou práci berou spíše jako poslání, hluboce smekám,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Pedagogické osobnosti nominovali ředitelé a pedagogické kolektivy škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zařazených v rejstříku škol a školských zařízení, členové školské rady, členové zastupitelstva a rady kraje a zástupci jiných zřizovatelů škol a školských zařízení, členové výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, ředitel krajského úřadu, vedoucí odborů krajského úřadu a vedení Moravskoslezského inspektorátu České školní inspekce.

„Je potřeba si uvědomit, jak důležitou úlohu hrají učitelé. Děti s nimi tráví často mnohem více času než se svými rodiči. Stačí si spočítat, kolik času věnují dětem pedagogové v dopolední výuce nebo během odpoledních aktivit. Vliv, který mají učitelé na vývoj dětí, je opravdu zásadní. Osobnosti, které se dětem, žákům či studentům věnují nad rámec pracovních povinností, si zaslouží nejen ocenění, která dnes velice rádi předáváme, ale taky úctu,“ uzavřel Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana pro oblast školství, který předal oceněným pamětní listy a finanční odměnu ve výši 10 tis. korun.

Rozhodující kritéria

Ocenění pedagogové

I. kategorie: Výrazná pedagogická osobnost roku

II. kategorie: Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.