Menu

Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogická centra jsou školská poradenská zařízení, která poskytují standardní poradenské služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Moravskoslezský kraj je zřizovatelem šesti pedagogicko-psychologických poraden a devíti speciálně pedagogických center, jedno centrum je zřízeno soukromým subjektem.

Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje služby pedagogicko-psychologického a speciálně pedagogického poradenství, zajišťuje psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku, psychologickou a speciálně pedagogickou intervenci včetně kariérového poradenství, informační a metodické činnosti. Dále napomáhá při rozvoji pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů, podílí se na činnostech v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže.

Speciálně pedagogická centra poskytují poradenské služby žákům se zdravotním postižením a žákům se zdravotním znevýhodněním integrovaným ve školách a školských zařízeních, žákům se zdravotním postižením a žákům se zdravotním znevýhodněním ve školách a třídách s upravenými vzdělávacími programy, žákům se zdravotním postižením v základních školách speciálních a dětem s hlubokým mentálním postižením.

1. Patříte mezi rodiče, jejichž dítě má zdravotní či mentální handicap?

2. Patříte mezi rodiče s dítětem nadaným, či s dítětem, které trpí výukovými problémy?

3. Patříte mezi rodiče, jejichž dítě trpí výchovnými problémy?

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.