Půjčka LIBERTY
Menu

Strategické dokumenty, legislativa a další informace vztahující se k mládeži

Strategické a koncepční materiály MŠMT vztahující se k politice mládeže

Strategické a koncepční materiály OSTATNÍCH resortů vztahující se k politice mládeže

Právní předpisy ČR vztahující se k problematice dětí a mládeže

Příslušná Usnesení Rady EU a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, která se vztahují k oblasti mládeže, včetně dalších koncepčních materiálů EU a Rady Evropy vztahujících se k politice mládeže

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Užitečné odkazy

Evropský portál pro mládež

Je určen pro všechny mladé lidi, kteří žijí, studují a pracují v Evropě a pro pracovníky s mládeží. Informace z 30 evropských zemí, které najdete na Evropském portálu pro mládež:


Erasmus+

Nový vzdělávací program EU na období 2014-2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci atd…

Eurodesk
Informační a poradenská služba, výměnné pobyty, dobrovolnictví, studium, informace o grantech z oblasti Evropské unie.

Česká rada dětí a mládeže
Celostátní zastřešující organizace na pomoc nestátním neziskovým organizacím působícím v oblasti dětí a mládeže.

TANDEM
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže. Zprostředkovává výměnné pobyty, dobrovolnictví, studium, stipendia, další zdroje financí i informace o možnostech pobytů mládeže v Německu.

Adam
Zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže.

Borovice.cz
Informační centrum pro dětskou rekreaci.

Centrum pro komunitní práci
Informace o nestátních neziskových organizacích a regionálním rozvoji. Konference, vzdělávání a servis pro nestátní neziskové organizace.

Dobrovolník
Internetové stránky českého dobrovolnictví. Novinky, rady dobrovolníkům i organizacím, příležitosti, akce, příběhy.

International Youth Foundation
Mezinárodní organizace, shromažďuje informace o práci v zahraničí pro mládež v 78 státech světa. Disponuje mezinárodní databází nejlepších programů.

Evropská brána
Informace o vztazích mezi Evropskou unií a neziskovým sektorem. Naleznete zde také možnosti využití evropských programů a fondů.

SVĚT NEZISKOVEK

SVĚT NEZISKOVEK je nadace pro rozvoj a stabilitu NO a jejím cílem je profesionalizace těchto organizací.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.