Půjčka LIBERTY
Menu

Jak si vybrat správný tábor, který bude pro vaše dítě šitý na míru? Posíláte své dítě poprvé na tábor? Nevíte si rady?

Každý rodič chce dopřát svým ratolestem nejlepší využití volného času a nejinak je tomu i při výběru tábora. Když se blíží prázdniny, oslovuje nás široká nabídka táborů ať už organizací, které se celoročně věnují volnému času dětí a mládeže nebo organizací, které se zabývají přímo pořádáním táborů. V tak široké nabídce je obtížné se zorientovat, proto nastíníme nejčastější otázky, o které byste se měli při výběru zajímat.

Co je v ceně tábora?

ptejte se, co vše je v ceně tábora a jaké jsou případně storno poplatky. Cena opravdu správného tábora je stanovena tak, aby rodiče již neměli žádné další výdaje související s programem či zajištěním tábora:

Prohlášení o bezinfekčnosti

Na táboře je po celou dobu přítomen kvalifikovaný zdravotník, který je proškolen a oprávněn vykonávat funkci zdravotníka na dětských zotavovacích akcích. Po celou dobu tábora se vede zdravotní dokumentace. Zodpovědný zdravotník se před nástupem na tábor zajímá o léky, které děti pravidelně užívají.

Povinností rodičů nebo toho, kdo dítě na tábor posílá, je zajistit lékařskou prohlídku ještě před nástupem a předat zdravotníkovi prohlášení o bezinfekčnosti dítěte.

Tábor musí být bezpečný

Tábor je nahlášen na hygienu, zdravotnické zařízení a obecní úřad a vedoucí jsou proškoleni a dbají na bezpečnost v průběhu celého tábora. Vedoucí by měli být poučeni o BOZP, o jejich proškolení by měl být proveden zápis. Správný tábor by měl mít svůj přesně daný a vymezený "táborový řád", který budou znát a respektovat děti i vedoucí. Zeptejte se i na to, jestli má tábor plán pro nouzové situace. Leží blízko potoka? Co když přijde velká voda?

Kvalifikování vedoucí

V současné době není nikde zakotvena povinnost pro hlavní vedoucí tábora ani jeho další pracovníky absolvovat jakékoli školení (s výjimkou zdravotníka).

Přesto můžete vybírat takové tábory, kde má personál absolvováno školení pro hlavní vedoucí táborů.

Pokud vedoucí nebo instruktoři tábora nepracují pravidelně s dětmi nebo nejezdí pravidelně na letní tábory, zeptejte se organizátora na kritéria výběru vedoucích.

Jídelníček

Ověřte si způsob stravování např. zda‑li je zajištěn nepřetržitý pitný režim, skladba – pestrost jídelníčku. Je důležité aby kuchyň splňovala hygienické normy (uskladnění potravin apod.)

Co nového se vaše dítě naučí

Program správného tábora by měl být co nejvíc různorodý a měl by dětem dávat dostatek prostoru na seberealizaci. Tábor je jedinečným způsobem odpočinku dětí od stereotypů všedních dní. Na správný tábor dítě neodjede jen přečkat pár dní prázdnin. Správný tábor by měl rozvíjet jeho osobnost a přinášet mu kromě zážitků z programu také možnost rozvoje znalostí a zkušeností. Na správném táboře se dítě naučí řadu problémů řešit bez rodičů s pomocí vedoucích. Kromě samostatnosti získávají děti také potřebnou sebedůvěru, odvahu a chuť vyjadřovat svoje názory a řadu dalších vlastností, které mohou využít ve škole i v běžném životě

Organizace pořádající tábory v Moravskoslezském kraji

Letní tábory v našem kraji jsou převážně zabezpečovány středisky volného času a neziskovými organizacemi, které pracují s dětmi a mládeží. Tyto subjekty mají zpravidla delší tradici a rovněž mají zkušenosti s realizací letních pobytových aktivit.

Adresář středisek volného času a domů dětí a mládeže

Katalog táborů neziskových organizací naleznete např. na následujících odkazech:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.