Menu

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy popisuje situaci v oblasti vzdělávání a školství v kraji v daném školním roce.

Zabývá se všemi důležitými oblastmi vzdělávací soustavy (zejména základním, středním a vyšším odborným vzděláváním), otázkami financování školství a provozu škol, a řadou dalších oblastí.
Výroční zprávu zpracovává krajský úřad každoročně na základě ustanovení školského zákona (§ 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon).

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2022/2023

Archiv výročních zpráv

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.