Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Financování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle ust. § 101a zákona o sociálních službách

Dotační „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021“ financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Rada kraje na své schůzi dne 21. 9. 2020 usnesením č. 96/8502 schválila dotační Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021“ financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.

Žádosti o dotaci musí být podány prostřednictvím internetové aplikace OKslužby – poskytovatel ve lhůtě od 26. 10. 2020 do 11. 11. 2020.

V Podmínkách tohoto dotačního Programu došlo k upřesnění statusu sítě sociálních služeb v souvislosti s novým Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021 – 2023.

Nově je v Podmínkách definováno naplnění kapacity v pobytové formě u služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb se statusem „základní“, kdy v případě provozního omezení poskytování sociálních služeb trvajícího po dobu nejvýše 60 kalendářních dnů, a to z důvodu opravy, přestavby,  stavební úpravy, výmalby či jiné závažné a přechodné překážky provozního charakteru, nebude takovéto omezení považováno za nenaplnění kapacity Krajské sítě sociálních služeb se statusem „základní“ a nebude mít vliv na poskytnutou dotaci (dotace nebude krácena).

Od roku 2020 je povinnost využívat Informační systém sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (dále jen „IS SS“). Přístup do IS SS mají všichni poskytovatelé sociálních služeb. Každá organizace má určeného lokálního (externího) administrátora, který zřizuje/mění/ruší přihlašovací účty dalším osobám. V případě technických problémů s IS SS se obraťte na Helpline Service Desku (tel.: 595 622 600, e-mail: OperatoriServiceDesku@msk.cz, popř. servicedesk@msk.cz).

V případě změny/založení nového účtu lokálního (externího) administrátora je nutné požádat Moravskoslezský kraj, a to prostřednictvím podepsané žádosti statutárním zástupcem organizace. Žádost o změnu či založení nového účtu zasílejte na adresu Moravskoslezského kraje (datovou schránkou nebo poštou/osobně na podatelnu).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.