Menu

Zastupitelstvo kraje na své schůzi dne 21. 4. 2016 svým usnesením č. 19/1959 rozhodlo zřídit účelově určený peněžní fond s názvem Fond sociálních služeb a schválilo Statut Fondu sociálních služeb s účinností od 1. 5. 2016.

Finanční prostředky Fondu je možno použít:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.