Menu

Věnujeme se zprostředkování osvojení a náhradní rodinné péče dětem, které nemohou vyrůstat ve své rodině.

Takových dětí, různého věku s různými potřebami, je v Moravskoslezském kraji až 600. Podívejte se na naše webové stránky Dejme dětem rodinu, kde se o náhradní rodinné péči dozvíte vše potřebné. Stáhnout si můžete také Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči (formát pdf, velikost 4 MB) Pro účely zprostředkování vedeme evidenci žadatelů o osvojení a žadatelů o pěstounskou péči a evidenci dětí, kterým je třeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči. Vedeme také evidenci pěstounů na přechodnou dobu, jinak také tzv. profesionálních pěstounů.

Chcete být zařazeni do evidence žadatelů o osvojení, pěstounskou péči nebo pěstounskou péči na přechodnou dobu? Obraťte se nejdříve na příslušný obecní úřad s rozšířenou působností podle místa vašeho trvalého bydliště.

Pracovník sociálně-právní ochrany dětí vám poskytne informace o dalším postupu a potřebných krocích (např. vyplnění tiskopisu žádosti, zajištění zdravotní zprávy) a doplní vaši žádost o další doklady (např. informace z návštěvy v domácnosti žadatelů, opis rejstříku trestů). Žádosti vyhodnocuje krajský úřad.

Když dojde ke zprostředkování pěstounské péče nebo budete zařazeni mezi tzv. profesionální pěstouny, uzavírají pěstouni dohodu o výkonu pěstounské péče. Můžete si vybrat, kdo vás v rámci dohody bude provázet, jestli OSPOD nebo pověřená osoba.

Více informací získáte od pracovníků krajského úřadu:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.