Menu

Organizační zajištění procesu plánování sociálních služeb

Organizační struktura

 1. Zastupitelstvo kraje
 2. Rada kraje
 3. Řídící skupina (Pracovní skupina pro vznik a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji) zřízená radou kraje
  Vznik: 6. 9. 2006
 4. Pracovní skupiny:
  1. Pracovní skupina pro plánování sociálních služeb obcí s pověřeným úřadem
   Vznik: 24. 1. 2007
  2. Pracovní skupina pro kvalitu sociálních služeb
   Vznik: 6. 8. 2007
  3. Pracovní skupina pro tvorbu systému financování sociálních služeb
   Vznik: 6. 8. 2007
  4. Pracovní skupina pro transformaci v Moravskoslezském kraji
   Vznik: 23. 6. 2011
  5. Pracovní skupina protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji
   Vznik: 23. 6. 2011
  6. Pracovní skupina pro naplňování Strategie integrace příslušníků romských komunit Moravskoslezského kraje
   Vznik: 23. 6. 2011
  7. Pracovní skupina pro úkol zaměřený na problematiku řešení podpory osob s atypickým chováním
   Vznik: 26. 9. 2016

Koordinátor procesu plánování rozvoje sociálních služeb
Koordinátor procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji zejména zprostředkovává oboustranný přenos informací mezi orgány kraje, řídící skupinou a pracovními skupinami.

Jednací řády pracovních skupin

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.