koronaweb
Menu

Z pohledu teorie je prevence kriminality definována jako nerepresivní strategie boje s trestnou činností. Zabývá se eliminací sociálně patologických jevů a snižováním motivů a příležitostí k páchání trestných činů. Vzhledem k velkému množství příčin, které kriminalitu ovlivňují a které se dotýkají mnoha oblastí života lidské společnosti, včetně sociální politiky, trhu práce, vzdělávání, trávení volného času aj., je účinnost přijímaných preventivních opatření vždy podmíněna spoluprací všech zainteresovaných subjektů.

Podpora prevence kriminality v kraji

V roce 2019 byl připraven celokrajský preventivní projekt, jehož hlavní aktivitou bylo zajistit vzdělávání pracovníkům působícím v oblasti prevence kriminality a dalších sociálně patologických jevů na krajské a místní úrovni. Jeho hlavním účelem bylo zvýšení odborných kompetencí a předání informací, které mohou tito pracovníci využít ve své každodenní pracovní činnosti.

V průběhu 2. pololetí roku 2019 proto bylo uspořádáno celkem 6 odborných seminářů k tématům:

- Aktuální trendy v kyberkriminalitě
- Trestná činnost dětí a mladistvých z pohledu soudce
- Dluhové poradenství (exekuce/insolvence)

Účast na seminářích byla nabídnuta široké skupině zájemců z řad členů krajské pracovní skupiny prevence kriminality, manažerů prevence kriminality měst a dalším pracovníkům působícím v oblasti prevence sociálně patologických jevů (sociální pracovníci obcí a neziskových organizací, školní metodici prevence, sociální kurátoři, kurátoři pro mládež, romští poradci, protidrogoví koordinátoři) a pracovníků obecní a státní policie. Osoby, které se seminářů zúčastnily, získaly informace, které mohou aplikovat ve své pracovní praxi. Celkem bylo v rámci seminářů proškoleno 132 osob.

Sekundární cílovou skupinou projektu jsou i občané kraje, na které tito pracovníci působí a kteří tak budou moci lépe řešit svou nepříznivou životní situaci a s ní spojené problémy.

Další aktivitou projektu bylo zajištění dalšího vzdělávání krajského manažera prevence kriminality. Pracovník na této pozici absolvoval celkem 4 akreditované vzdělávací kurzy k tématům: Úvod do problematiky domácího násilí“; „Řízení v trestních věcech mladistvých a dětí mladších 15 let a problémy s ním spojené“; Drogové delikty z pohledu přestupkového a trestního práva“ a „Kritéria rozlišení trestného činu a přestupku“.
Celkové náklady projektu činily 61.600 Kč, celá tato částka byla získána z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR.

Kontaktní osobou je Mgr. Petra Havláková, tel. 595 622 162, e-mail: petra.havlakova@msk.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.