Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Sociální práce se zaměřuje na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám s cílem zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování, pokud možno v jejich přirozeném prostředí.

Sociální pracovník klientům nejčastěji pomáhá při orientaci v systému sociálních a zdravotních služeb, popřípadě při výběru vhodné sociální služby, poskytuje poradenství v návaznosti na jednotlivé dávkové systémy sociální ochrany obyvatelstva, poskytuje pomoc při vyřizování osobních záležitostí, pomáhá při řešení finančních problémů (např. sjednávání splátkového kalendáře), zajišťuje spolupráci s jinými institucemi a organizacemi apod.

Klienty sociální práce jsou např.

Při řešení nepříznivé životní situace se můžete obrátit na:

Role krajského úřadu

V oblasti sociální práce se krajský úřad zaměřuje na analytickou činnost, sleduje potřeby obyvatel kraje a podle toho se snaží upravovat síť sociálních služeb. Dále se věnujeme metodickému vedení sociálních pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a vůči obcím také vykonáváme kontrolní činnost.

Výkon sociální práce se řídí podle platných předpisů, zejména podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Více informací získáte od pracovníků krajského úřadu:

Mgr. Eva Hrbáčková, vedoucí oddělení, eva.hrbackova@msk.cz, tel. č. 595 622 590

Mgr. Irena Drijáková, DiS., opatrovnictví, zvláštní příjemce dávek, irena.drijakova@msk.cz, tel. č. 595 622 539

Mgr. Andrea Klinkeová, osoby zdravotně postižené, senioři a pečující osoby, reforma psychiatrické péče, andrea.klinkeova@msk.cz, tel. č. 959 622 142

Mgr. Adéla Petrů, osoby zdravotně postižené, senioři a pečující osoby, rodiny s dětmi, osoby v příjmové nedostatečnosti, adela.petru@msk.cz, tel. č. 595 622 426

Mgr. Michaela Valentová, sociální kuratela, osoby v příjmové nedostatečnosti, dotace na výkon sociální práce na obci, michaela.valentova@msk.cz, tel.: 595 622 649

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.