Půjčka LIBERTY
Menu

Sociální práce se zaměřuje na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám s cílem zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování, pokud možno v jejich přirozeném prostředí.

Sociální pracovník klientům nejčastěji pomáhá při orientaci v systému sociálních a zdravotních služeb, popřípadě při výběru vhodné sociální služby, poskytuje poradenství v návaznosti na jednotlivé dávkové systémy sociální ochrany obyvatelstva, poskytuje pomoc při vyřizování osobních záležitostí, pomáhá při řešení finančních problémů (např. sjednávání splátkového kalendáře), zajišťuje spolupráci s jinými institucemi a organizacemi apod.

Klienty sociální práce jsou např.

Při řešení nepříznivé životní situace se můžete obrátit na:

Role krajského úřadu

V oblasti sociální práce se krajský úřad zaměřuje na analytickou činnost, sleduje potřeby obyvatel kraje a podle toho se snaží upravovat síť sociálních služeb. Dále se věnujeme metodickému vedení sociálních pracovníků obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a vůči obcím také vykonáváme kontrolní činnost.

Výkon sociální práce se řídí podle platných předpisů, zejména podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Více informací získáte od pracovníků krajského úřadu:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.