Půjčka LIBERTY
Menu

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)

ZDVOP je krizové zařízení, které poskytuje pomoc a ochranu ohroženým dětem,

Jde o jedno ze zařízení sociálně-právní ochrany, k jehož zřizování a provozování je potřeba získat pověření k výkonu sociálně-právní ochrany.

ZDVOP poskytuje pomoc a ochranu dětem, které:

Dítě může být do ZDVOP přijato na základě:

Zařízení dítěti uspokojuje základní životní potřeby (ubytování, strava, oblečení), zajišťuje poskytnutí zdravotní, psychologické nebo jiné potřebné péče. Zařízení spolupracuje s rodinou dítěte.

Dítě může v zařízení pobývat nejdéle 6 měsíců.

Více informací o jednotlivých zařízení naleznete v Seznamu ZDVOP v Moravskoslezském kraji.

Státní příspěvek pro zřizovatele ZDVOP

Za pobyt dítěte může zřizovatel ZDVOP žádat státní příspěvek. O nároku na státní příspěvek a jeho změně rozhoduje krajský úřad, podle podmínek uvedených v zákoně.

Žádost o státní příspěvek je třeba podat na předepsaném tiskopise žádosti a dále doložit potřebné přílohy:

V případě žádosti o změnu výše státního příspěvku je potřeba:

Více informací získáte od pracovníků krajského úřadu:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.