Menu

Aktualizace č. 1 ZÚR MSK byla vydána zastupitelstvem kraje formou opatření obecné povahy usnesením č. 9/957 dne 13. 9. 2018 a nabyla účinnosti dne 21. 11. 2018.

A1 ZÚR MSK byla komplexní aktualizací na území celého Moravskoslezského kraje.

Textová část

Výrok

Odůvodnění

Srovnávací text – návrh úplného znění

Grafická část předmětné aktualizace je dostupná v mapové aplikaci Zásady územního rozvoje.

Kompletní dokumentace A1 ZÚR MSK je volně ke stažení.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.