Menu

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 9/942 vydalo dne 15. 9. 2022 formou opatření obecné povahy Aktualizaci č. 2b Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, která nabyla účinnosti dne 11. 10. 2022.

Předmětem aktualizace bylo:

Textová část

Výrok

Odůvodnění

Srovnávací text – návrh úplného znění

Grafická část předmětné aktualizace je dostupná v mapové aplikaci Zásady územního rozvoje.

Kompletní dokumentace A2b ZÚR MSK je volně ke stažení.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.