Menu

Aktualizace č. 3 ZÚR MSK byla vydána zastupitelstvem kraje formou opatření obecné povahy usnesením č. 7/697 dne 16. 3. 2022 a nabyla účinnosti dne 16. 4. 2022.

Předmětem aktualizace bylo vymezení koridoru VR1 pro vysokorychlostní trať v úseku hranice OLK/MSK – Ostrava-Svinov.

Textová část

Výrok

Odůvodnění

Srovnávací text – návrh úplného znění

Grafická část předmětné aktualizace je dostupná v mapové aplikaci Zásady územního rozvoje.

Kompletní dokumentace A3 ZÚR MSK je volně ke stažení.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.