Menu

Aktualizace č. 4 ZÚR MSK byla vydána zastupitelstvem kraje formou opatření obecné povahy usnesením č. 7/696 dne 16. 3. 2022 a nabyla účinnosti dne 16. 4. 2022.

Předmětem aktualizace bylo vymezení koridoru DZ27 pro bezúvraťovou spojku železničních tratí ve směru Přerov – Sedlnice, současně vymezila 4 lokality pro kompenzační opatření.

Textová část

Výrok

Odůvodnění

Srovnávací text – návrh úplného znění

Grafická část předmětné aktualizace je dostupná v mapové aplikaci Zásady územního rozvoje.

Kompletní dokumentace A4 ZÚR MSK je volně ke stažení.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.