Půjčka LIBERTY
Menu

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1681 schválilo výběr varianty VR2B a usnesením č. 15/1682 vydalo dne 7. 3. 2024 formou opatření obecné povahy Aktualizaci č. 6 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, která nabyla účinnosti dne 2. 4. 2024.

Předmětem aktualizace bylo vymezení návrhového koridoru pro vysokorychlostní železniční trať (VRT) Ostrava-Svinov – státní hranice s Polskem umožňujícím umístění, povolení a realizaci stavby včetně všech souvisejících staveb, a současně vymezení VRT jako veřejně prospěšné stavby.

Aktualizace č. 6 ZÚR MSK

Textová část

Srovnávací text – návrh úplného znění

Grafická část

Kompletní dokumentace A6 ZÚR MSK je volně ke stažení.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.