Menu

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/564 ze dne 16. 12. 2021 rozhodlo o pořízení Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (A6 ZÚR MSK) na žádost oprávněného investora, společnosti Správa železnic, s. o.

Předmětem aktualizace je vymezení návrhového koridoru pro vysokorychlostní železniční trať (VRT) Ostrava-Svinov – státní hranice s Polskem umožňujícím umístění, povolení a realizaci stavby včetně všech souvisejících staveb, a současně vymezení VRT jako veřejně prospěšné stavby.

Návrh A6 ZÚR MSK pro veřejné projednání

Textová část

Grafická část

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.