koronaweb
Menu

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 8/833 ze dne 16. 6. 2022 rozhodlo o pořízení Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (A7 ZÚR MSK) z vlastního podnětu.

Předmětem aktualizace je změna způsobu využití plochy RPZ1 pro občanskou vybavenost nadmístního významu.

V současné době probíhá příprava veřejné zakázky.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.