Menu

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 10/1058 ze dne 15. 12. 2022 rozhodlo o pořízení Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (A7 ZÚR MSK) na návrh statutárního města Karviné.

Předmětem aktualizace je zejména rozšíření územního vymezení plochy RPZ1 Nad Barborou pro průmyslovou zónu.

Veřejné projednání návrhu A7 ZÚR MSK proběhlo dne 15. 2. 2023.

Návrh A7 ZÚR MSK pro veřejné projednání

Textová část včetně odůvodnění

Grafická část

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.