Menu

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 12/1319 vydalo dne 8. 6. 2023 formou opatření obecné povahy Aktualizaci č. 7 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, která nabyla účinnosti dne 13. 7. 2023.

Předmětem aktualizace bylo zejména rozšíření územního vymezení plochy RPZ1 Nad Barborou pro průmyslovou zónu.

Aktualizace č. 7 ZÚR MSK

Opatření obecné povahy

Textová část s odůvodněním

Příloha č. 1 – Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů

Příloha č. 2 – Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek

Grafická část

Textová část Úplného znění ZÚR MSK po vydání Aktualizací č. 1, 2a, 2b, 3, 4, 5 a 7

Grafická část

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.