Menu

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 13/1445 ze dne 7. 9. 2023 rozhodlo o rozdělení Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje na Aktualizaci č. 8a a Aktualizaci č. 8b.

Předmětem A8a ZÚR MSK je vypuštění stávající plochy E3 a úprava využití stávajícího koridoru E10 – nově bude koridor využitelný obecně pro technickou infrastrukturu, vedení 110 kV.

Veřejné projednání se bude konat dne 16. 11. 2023 v 13:30 v budově krajského úřadu Moravskoslezského kraje v zasedací místnosti zastupitelstva kraje C210.

Návrh A8a ZÚR MSK pro veřejné projednání

Textová část s odůvodněním

Grafická část

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.