Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území a stanovení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch v územně plánovací dokumentaci:

Suburbanizace - dopady a širší souvislosti

Analýza socioekonomického vývoje Moravskoslezského kraje a odhad potřeby bytů

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.