Menu

Územní studie Pustevny (MMR)

Pro ověření možností a podmínek změn v tomto území, zejména pro další rozvoj letní a zimní rekreace, se odbor územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj rozhodl pořídit územní studii Pustevny.

Výsledná podoba územní studie Pustevny zohledňuje výsledky konzultací pořizovatele s vybranými zástupci územních samospráv, orgánů státní správy a významných vlastníků hospodařících v území, kteří byli součástí pracovní skupiny vytvořené ministerstvem za účelem pořízení této územní studie.

Suburbanizace – dopady a širší souvislosti

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.