Menu

Územně analytické podklady (ÚAP) patří mezi územně plánovací podklady, jež zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj v území. Slouží zejména pro pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejích změn a aktualizací a také pro pořizování územních studií.

Rozbor udržitelného rozvoje území

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území

Grafická část ÚAP MSK 2021 je dostupná v mapové aplikaci Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje.

Kompletní ÚAP MSK 2021 (5. úplná aktualizace) jsou volně ke ke stažení.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.