Menu

Úhrada nákladů na pořízení změn územních plánů ZÚR MSK

Dne 14. 5. 2019 schválila Rada Moravskoslezského kraje usnesenímč. 62/5538 Zásady pro úhradu nákladů na pořízení změn územních plánů vyvolaných Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje nebo jejich aktualizacemi.

Tyto zásady stanoví pravidla pro úhradu nákladů na pořízení změn územních plánů vyvolaných zásadami územního rozvoje nebo jejich aktualizacemi dle ust. § 45 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přílohou zásad je formulář pro uplatňování požadavků na úhradu nákladů a návrh smlouvy, podle které budou náklady na pořízení předmětných změn územních plánů hrazeny.

Podrobné informace naleznete v katologu služeb.

Současně je možné zarezervovat termín konzultace na KÚ MSK v rezervačním systému.

Kontaktní osoba:
Ing. arch. Beata Vinklárková, Ph.D., tel. 595 622 267, beata.vinklarkova@msk.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.