Menu

Zadržení vody v krajině na území Moravskoslezského kraje (2023)

Územní studie se zabývá prověřením stavu území ve vztahu k zadržení vody v krajině a navrhuje konkrétní lokality vhodné pro realizaci přírodě blízkých opatření a malých vodních nádržích.

Textová část

Katalog přírodě blízkých opatření a malých vodních nádrží

Grafická část

Výkresy lokalit pro přírodě blízká opatření a malé vodní nádrže v měřítku 1 : 50 000

Výkresy v měřítku 1 : 10 000

Územní studie je zveřejněna v mapové aplikaci.

Územní studie je ke stažení ve formátu Esri shapefile.

Územní studie je v listinné podobě k nahlédnutí v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, na odboru územního plánování.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.