Menu

Odbor územního plánovaní zpracoval návrh Zprávy o uplatňovaní ZÚR MSK, která byla zastupitelstvem kraje schválena usnesením č. 13/1446 na jeho zasedání dne 7. 9. 2023.

Kontaktní osoba:

Ing. arch. Beata Šmídová, Ph.D. , tel. 595 622 267, beata.smidova@msk.cz

Mgr. Dušan Jiří Ulčák , tel. 595 622 382, dusan.jiri.ulcak@msk.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.