Menu

Koncepce paliativní péče v Moravskoslezském kraji 2020–2025

Cílem Koncepce paliativní péče v Moravskoslezském kraji 2020–2025 je systematicky a koordinačně pracovat na tom, aby byla kvalitní paliativní péče dostupná všem, kteří ji potřebují, včetně domácí paliativní péče i dalších forem.

Občané se zdravotním postižením tvoří významnou skupinu občanů Moravskoslezského kraje. Problematika životních podmínek lidí s postižením je náročná, obsáhlá, je nadrezortní, zasahuje průřezově do řady kompetenčních oblastí orgánů kraje v samostatné i přenesené působnosti. Vzhledem ke složitosti, obsáhlosti a závažnosti komplexu zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením na území kraje je potřebné systémové řešení, jehož východiskem je tento plán. Hlavním cílem tohoto programového dokumentu je vytvořit podmínky pro zlepšení kvality života obyvatel kraje, kteří mají zdravotní postižení.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.