koronaweb
Menu

Traumatologický plán jsou povinna zpracovat lůžková zdravotnická zařízení a zařízení, která poskytují jednodenní péči. V traumatologickém plánu upraví soubor opatření, která se uplatňují při hromadných neštěstích. Nejméně jednou za 2 roky jsou povinna jej aktualizovat a předat krajskému úřadu.

rentgen_ilustracni_foto

Povinnost zpracovat traumatologický plán vyplývá ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování dle § 47 odst. 1 písm. d), e). Ze zákona mají lůžková zdravotnická zařízení a zařízení, která poskytují jednodenní péči, povinnost zpracovat traumatologický plán, v němž upraví soubor opatření, která se uplatňují při hromadných neštěstích, a nejméně jednou za 2 roky ho aktualizovat, jedno vyhotovení plánu předat příslušnému správnímu orgánu do 30 dnů ode dne jeho zpracování nebo aktualizace, při jeho zpracování vychází z místních podmínek a možností a z výsledků jeho projednání. Rovněž dle § 47 odst. 2 písm. e) zákona č. 372/2011 Sb., vyplývá povinnost návrh traumatologického plánu a návrh jeho aktualizace projednat s příslušným správním orgánem.

Obsah traumatologického plánu upravuje vyhláška č. 101/2012 Sb., o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové péče a postupu při jeho zpracování a projednání.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.