Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Povinnost zpracovat traumatologický plán vyplývá ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování dle § 47 odst. 1 písm. d), e). Ze zákona mají lůžková zdravotnická zařízení a zařízení, která poskytují jednodenní péči povinnost zpracovat traumatologický plán, v němž upraví soubor opatření, která se uplatňují při hromadných neštěstích, a nejméně jednou za 2 roky ho aktualizovat, jedno vyhotovení plánu předat příslušnému správnímu orgánu do 30 dnů ode dne jeho zpracování nebo aktualizace, při jeho zpracování vychází z místních podmínek a možností a z výsledků jeho projednání. Rovněž dle § 47 odst. 2 písm. e) zákona č. 372/2011 Sb., vyplývá povinnost návrh traumatologického plánu a návrh jeho aktualizace projednat s příslušným správním orgánem.

Obsah traumatologického plánu upravuje vyhláška č. 101/2012 Sb., o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové péče a postupu při jeho zpracování a projednání.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.