Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Výpisy, kopie ze zdravotnické dokumentace uložené na krajském úřadě

Krajský úřad zajišťuje dle ustanovení § 57 odst. 3 písm. c)zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), pro pacienty do doby, než si zvolí nového poskytovatele nebo než bude zdravotnická dokumentace týkající se pracovnělékařských služeb předána příslušnému poskytovateli určenému zaměstnavatelem, výpisy nebo kopie zdravotnické dokumentace, a to v rozsahu potřebném pro zajištění návaznosti poskytnutí zdravotních služeb nebo je-li to nezbytné k posouzení zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti, tyto činnosti může vykonávat pouze zdravotnický pracovník.

Žádost o výpis nebo kopii ze zdravotnické dokumentace musí obsahovat:

Žádost o výpis nebo kopii ze zdravotnické dokumentace:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.