koronaweb
Menu

Zabezpečení ohledání zemřelých zajišťuje v Moravskoslezském kraji společnost 1. KORONERSKÁ, s. r. o., a to nepřetržitě 7 dní v týdnu po dobu 24 hodin.

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, jehož účinnost nastala od 1. 4. 2012, upravuje v ustanoveních § 83 - § 86 postup při úmrtí osoby.

Prohlídky těl zemřelých pro území Moravskoslezského kraje zajišťuje od 1. 1. 2017 společnost 1. KORONERSKÁ s.r.o., a to nepřetržitě, tj. 7 dní v týdnu a 24 hodin denně.

Telefonní číslo pro oznámení informace o úmrtí (resp. pro výzvu k prohlídce těla zemřelého):
725 440 155

Prohlídky těl zemřelých jsou společností 1. KORONERSKÁ s.r.o. zajišťovány nepřetržitě, pokud se nejedná o postup dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. a), c) nebo d), kde se stanoví, že prohlídky těl zemřelých jsou povinni zajišťovat:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.