Informace ke koronaviru
A A A
Menu

Žádost o předání zdravotnické dokumentace uložené na krajském úřadě

Krajský úřad zajišťuje dle ustanovení § 57 odst. 3 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), neprodleně prokazatelně předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem, a to na základě písemné žádosti pacienta nebo zvoleného poskytovatele, poskytovatel zvolený pacientem ke své žádosti připojí písemné vyjádření pacienta o provedené volbě.

Žádost o předání zdravotnické dokumentace je možné podávat:

Pozn.: Originál zdravotnické dokumentace nelze předat do vlastních rukou pacientů.

Žádost o předání zdravotnické dokumentace musí obsahovat:

Žádost pacienta o předání zdravotnické dokumentace:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Úřední hodiny jsou od 28. prosince 2020 omezeny:
Po: 8:00‑13:00 hod.
St: 12:00‑17:00 hod.