Menu

14. ročník Setkání koordinátorů environmentální výchovy Moravskoslezského kraje

Centrum managementu vzdělávání a výchovy pro udržitelný rozvoj v Moravskoslezském kraji ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy z.s., s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a s Albrechtovou střední odbornou školou v Českém Těšíně p.o. pořádali 25. 1. 2024 setkání koordinátorů, které se uskutečnilo na krajském úřadě. Místnost zastupitelstva kraje se naplnila až po okraj, setkání se zúčastnilo téměř 130 koordinátorů, pedagogů a dalších zájemců o EVVO.

První blok přednášek byl zaměřen na management EVVO a VUR ve školách Moravskoslezského kraje, který měl účastníkům přiblížit plány a možnosti v roce 2024.

Stěžejním bodem programu setkání byla odborná přednáška tykající se klimatické změny. Vystoupil odborník z praxe, pan doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D., meteorolog a klimatolog, který hovořil o aktuálních problémech týkající se klimatických změn a jejich dopadů na životní prostředí. V Moravskoslezském kraji aktuálně probíhá projekt LIFE COALA, který se zaměřuje na zvyšování odolnosti našeho regionu vůči klimatické změně. Hlavním úkolem projektu je úspěšné zavádění cílů Adaptační strategie Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu a tím zvýšit klimatickou odolnost Moravskoslezského kraje, zlepšit kvalitu prostředí pro život jeho obyvatel a podpořit udržitelný rozvoj kraje. Celková doba realizace projektu je 10 let.

Důležité bylo také přiblížit všechny připravované akce k udržitelnému rozvoji a environmentální výchově v tomto roce. Slova se postupně ujali zástupci jednotlivých škol a neziskových organizací, kteří představili své akce, soutěže a nabádali tak k účasti. V návaznosti na toto téma byly prezentovány rovněž samotné inspirace, aby si koordinátoři odnesli ze setkání co nejvíce.

Tato akce rozvíjí manažerské dovednosti samotných koordinátorů EVVO, informuje je o aktivitách připravovaných v roce 2024 na úrovni krajské i světové a v neposlední řadě umožňuje sdílení námětů a myšlenek pro komplexní realizaci a rozvoj EVVO v našem kraji.

My se budeme těšit na další zajímavý ročník setkání koordinátorů, které se uskuteční na stejném místě v podobný čas zase za rok.

obr. 1

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.