Menu

Důl po těžbě břidlice leží cca 1,5 km J od vesnice Čermná ve Slezsku u silnice Čermná – Čermenský mlýn. Lokalita se nachází západně od silnice asi 150 m severně od mostu přes řeku Budišovka. Regionálně významné zimoviště netopýra černého.

Evropsky významná lokalita byla vyhlášena nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 768.

Kód lokality: CZ0813770
Katastrální území: Čermná ve Slezsku
Rozloha: 0,0243 ha
Nadmořská výška: 470 m n. m.

Předmět ochrany:

Území nepřekryté územím chráněné krajinné oblasti. Příslušným orgánem ochrany přírody je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.


Popis lokality:

Evropsky významná lokalita Čermná – důl Potlachový byla vyhlášena v místě bývalého břidličného lomu. Těžba břidlic, které se zde nachází v horninách moravického souvrství moravsko-slezského kulmu, zde probíhala v 19. století. Vytěžené jílové břidlice byly používány k výrobě krytinového, obkladového a dlažebního materiálu. Důlní činností vznikly podzemní prostory, které mají charakter několika na sebe navazujících komor. Ty byly postupně osídleny netopýry, kteří je využívají jako zimoviště. Podzemní prostory jsou částečně zatopeny vodou.

Jeskyně není veřejnosti přistpuná – VSTUP ZAKÁZÁN.

Zdroj informací: Ústřední seznam ochrany přírody

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.