Menu

Opuštěné důlní dílo po těžbě břidlice přibližně 4 km západně od Vítkova. Jedno z pěti nejvýznamnějších zimovišť netopýra černého v ČR.

Evropsky významná lokalita byla vyhlášena nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 1031.

Kód lokality: CZ0813760
Katastrální území: Svatoňovice
Rozloha: 0,0398 ha
Nadmořská výška: 530 m n. m.

Předmět ochrany:

Území nepřekryté územím chráněné krajinné oblasti. Příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.


Popis lokality:

Evrospsky významná lokalita Černý důl byla vyhlášena v místě bývalého břidličného lomu. Těžba břidlic zde probíhala od počátku 19. století a byla ukončena ještě před koncem 2. světové války. Vytěžené jílové břidlice sloužily k produkci krytinového, obkladového a dlažebního materiálu. Důl má celkem tři patra a celkovou hloubku 60 m. Podzemní prostory tvoří chodby a komory po těžbě nerostů dosahující výšky až 20 m, šíře 15 m a délky 80 m. Většina prostor je vyplněna kamennou základkou se spoustou spár vhodných k zimování netopýrů. Ve spodních patrech se sbírá podzemní voda, která vytéká sutí v nejnižší části dolu. V současnosti se jedná o významné zimoviště 8 druhů netopýrů. Ve štolách masově (v počtu 500-1000 ex) zimuje netopýr černý (Barbastella barbastellus). Dále byli v této lokalitě pozorováni netopýr velký (Myotis myotis), netopýr severní (Eptesicus nilssoni), netopýr ušatý (Plecotus auritus), netopýr večerní (Eptesicus serotinus), netopýr vodní (Myotis daubentoni), netopýr vousatý (Myotis mystacinus) a netopýr brvitý (Myotis emarginatus).

Důl neni veřejnosti přístupný – VSTUP ZAKÁZÁN.

Zdroj informací: Ústřední seznam ochrany přírody

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.