Menu

Popis základních situací v rámci problematiky CITES

Koupíte‑li si exemplář zařazený do přílohy A (ES) podléhající registrační povinnosti:

Na příslušný registrační úřad je potřeba do 30 dnů zaslat:

V případě, že se jedná o exemplář zařazený do přílohy A (ES) je nákup možný pouze s platným potvrzení ES o výjimce ze zákazu obchodních činností (tzv. žlutý papír).

Je‑li na potvrzení ES označena kolonka č. 20 křížkem platí výjimka pouze pro držitele jmenovitě uvedeného v kolonce č. 1, tzn. že je platné pouze na jednu transakci a pro další prodej je třeba zažádat o nové potvrzení.

Koupíte‑li si exemplář zařazený do přílohy B (ES) podléhající registrační povinnosti:

Na příslušný registrační úřad je potřeba do 30 dnů zaslat:

Koupíte‑li si ze zahraničí exemplář podléhající registrační povinnosti

Na příslušný registrační úřad je potřeba do 30 dnů zaslat:

Narodilo (vylíhlo) se mládě druhu podléhajícího registrační povinnosti

Na příslušný registrační úřad je potřeba zaslat:

Po obdržení nového registračního listu je potřeba na zadní straně stvrdit podpisem správnost uvedených údajů (kolonka č. 19).

Prodáváte‑li registrovaný exemplář v rámci ČR

Na příslušný registrační úřad je potřeba do 30 dnů nahlásit změnu vlastníka (možno telefonicky, e‑mailem)

V případě, že se jedná o exemplář zařazený do přílohy A (ES) je prodej možný pouze s platným potvrzení ES o výjimce ze zákazu obchodních činností (tzv. žlutý papír). Potvrzení ES je při prodeji předáno novému majiteli.

Prodáváte‑li registrovaný exemplář v rámci EU

Na příslušný registrační úřad je potřeba do 30 dnů zaslat

Registrační listy jsou platné pouze na území ČR!

V případě, že se jedná o exemplář zařazený do přílohy A (ES) je prodej možný pouze s platným potvrzení ES o výjimce ze zákazu obchodních činností (tzv. žlutý papír). Potvrzení ES je při prodeji předáno novému majiteli.

Registrovaný exemplář uhynul (uletěl, byl odcizen)

Na příslušný registrační úřad je do 30 dnů potřeba zaslat:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.