Půjčka – zaměstnanci LEPO
Menu

Dopady vystoupení Velké Británie z EU na obchod s ohroženými druhy

Informace o dopadu vystoupení Velké Británie z EU (tzv. brexitu) na obchod s ohroženými druhy chráněnými úmluvou CITES

Krajský úřad upozorňuje chovatele, dovozce a vývozce exemplářů CITES na změnu podmínek pro mezinárodní obchod s ohroženými druhy chráněnými úmluvou CITES mezi Velkou Británií a EU v souvislosti s ukončením přechodného období tzv. BREXITu k 31. 12. 2020.

V současnosti se na Velkou Británii hledí jako na třetí zemi. Z tohoto důvodu již neplatí potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností vydaná Velkou Británií k umožnění vnitrounijního obchodu s exempláři druhů z přílohy A k nařízení Rady (ES) č. 338/97.

Pro další komerční nakládání s těmito exempláři je potřeba si opatřit dovozní a vývozní povolení CITES, která jsou v ČR vydávána Ministerstvem životního prostředí (oddělením mezinárodních úmluv) v souladu s čl. 4 a 5 nařízení Rady (ES) č. 338/97 a zákonem č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy, v platném znění.

Více v informaci o dopadu vystoupení Velké Británie z EU (tzv. brexitu) na obchod s ohroženými druhy chráněnými úmluvou CITES (dokumet PDF 106 kB).

Podrobnější informace o této problematice najdete na stránkách Brexit a životní prostředí

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.