koronaweb
Menu

Unikátní komplex bukových porostů v přírodně krajinářské kompozici historické obory , založené v 18. století u středověkého hradu Hukvaldy. Stará stromořadí a solitery jsou významným biotopem páchníka hnědého.

Vyhlášeno přílohou č. 1040 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.

Kód lokality: CZ0813447
Katastrální území: Myslík, Sklenov
Rozloha: 200,2797 ha
Nadmořská výška: 312 - 516 m n. m.

Předmět ochrany:

Příslušným orgánem ochrany přírody je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.


Popis lokality:

Dolní polohy hukvaldských lesů, které později tvořily revíry Hukvaldy, Zámrkly a Kopřivnice, byly již od 15. století ovlivňovány poměrně značnými těžbami dřeva. Toto dřevo bylo využívano obyvateli v oblasti a částečně i frýdlantskými železárnami. Rušivým jevem zde byla i pastva, která se v té době běžně prováděla v lesích. Od poloviny 18. století se začíná neutěšený stav místních lesů zlepšovat. Postupně dochází k omezení negativních vlivů - pastvy, travaření nebo hrabání steliva a začíná také jejich umělá obnova. V roce 1796 již v revíru Hukvaldy a Obora převažuje jedle a buk a v mladých porostech jsou zastoupeny i duby a lípy. Nedostatek mýtných stromů v těchto revírech přetrvával, až do roku 1840. V současnosti pokrývají hradní vrch bukové porosty ve stáří 160-240 let, mladší bučiny se nacházejí na severovýchodních členitých svazích vrchu Kazničov. Součástí evpropsky významné lokality jsou i louky v nivě říčky Ondřejnice. Stav lesních porostů je aktuálně velmi dobrý a byl jen minimálně dotčen oborními úpravami, např. výsadbou dubu červeného a jírovce maďálu.

V území je významný výskyt páchníka hnědého, který se zde vyskytuje ve starých doupných stromech. Odstraňovaní velkých stromů s dutinami je proto nežádoucí.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.