Menu

Komplex aluviálních luk s doprovodnou stromovou a keřovou zelení mezi obcemi Jakartovice a Mladecko, asi 15 km západně od Opavy. Významná lokalita modráska bahenního.

Vyhlášeno přílohou č. 1041 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.

Kód lokality: CZ0813448
Katastrální území: Deštné, Jakartovice, Mladecko
Rozloha: 13,7477 ha
Nadmořská výška: 336– 350 m n. m.

Předmět ochrany:

Příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.


Popis lokality:

Jedná se o území s výskytem aluviálních, druhově chudých, vlhkých psárkových luk s výskytem krvavce totenu (Sanugisorba officinalis). Územím protéká meandrující vodní tok Hvozdnice, který je lemován údolním jasano-olšovým luhem. K roku 2018 se v území nacházelo jen asi 6 ha vzájemně izolovaných ploch lučního charakteru. Živná rostlina, krvavec toten, nezbytná pro rozmnožování modráska bahenního (Maculinea nausithous), na nich rostla jen ojediněle, nebo zcela chyběla. Tento stav je pro dlouhodobé přežívání modráska v evropsky významné lokalitě Jakartovice značně limitující. Ochrana modráska bahenního je možná pouze ochranou lučních stanovišť a dodržováním způsobu jejich obdělávání, který zajistí další výskyt krvavce totenu. Nezbytným předpokladem pro ochranu modráska je, kromě zachování lučních společenstev s hojným výskytem krvavce totenu, také výskyt početných kolonií hostitelského mravence Myrmica rubra. Významným agrotechnickým opatřením je provádění druhé seče až na konci srpna až září, tj. období, kdy je již většina housenek snesena do podzemních kolonií těchto mravenců.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.