koronaweb
Menu

Lokalita se rozkládá v nivě řeky Opavy na aluviálních naplaveninách. Významná lokalita modráska bahenního.

Vyhlášeno přílohou č. 1043 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.

Kód lokality: CZ0813449
Katastrální území: Děhylov, Dobroslavice
Rozloha: 20,7676 ha
Nadmořská výška: 217 - 217 m n. m.

Předmět ochany:

Příslušným orgánem ochrany přírody je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.


Popis lokality:

Evropsky významná lokalita Jilešovice - Děhylov se rozkládá v nivě řeky Opavy na aluviálních naplaveninách. Je tvořena Poštovním rybníkem, aluviální loukou s porostem krvavce totenu (Sanguisorba officinalis) a pravobřežním protipovodňovým valem řeky Opavy, porostlým řídkou křovinatou a stromovou vegetací s krvavcem totenem. Většinu území pokrývají aluviální psárkové louky a rákosiny eutrofních stojatých vod, které zarůstají náletem olše lepkavé a vrbovými křovinami.

Ochrana modráska bahenního je možná pouze prostřednictvím aktivní ochrany lučních stanovišť. Modráskovi neprospívá intenzivní zemědělská činnost, ale stejně tak i úplné upuštění od hospodaření na loukách. Kritickým obdobím pro vývoj druhu je červenec - srpen, kdy se vývojová stádia modráska (vajíčka, mladé housenky) nacházejí ve květenstvích totenů. Nezbytným předpokladem pro ochranu modráska je zachování lučních společenstev s hojným výskytem totenu lékařského a početnými koloniemi hostitelského mravence Myrmica rubra. Ochranářsky významným momentem je posun druhé seče až na konec srpna až září, tj. období, kdy je již většina housenek snesena do podzemních kolonií mravenců.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.