Menu

Zanedbaná požární nádrž a mokřina v údolí střední Opavy na jižním okraji obce Karlova Studánka. Jedna ze tří nejbohatších lokalit čolka karpatského (Triturus montandoni) v Sudetech.

Vyhlášeno přílohou č. 1044 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.

Kód lokality: CZ0813450
Katastrální území: Karlova Studánka, Suchá Rudná
Rozloha: 24,6851 ha

Předmět ochrany:

Příslušným orgánem ochrany přírody je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – Správa CHKO Jeseníky.


Popis lokality

Přibližně třetina evropsky významné lokality Karlova Studánka leží v jihozápadním okrajem lázeňského areálu (parku) v Karlově Studánce. V lázeňském areálu se zároveň nachází všechny sledované reprodukční plochy tůně. Zbývající plocha zahrnuje lesní porosty, kde jsou předpokládána stanoviště dospělců čolka karpatského (Triturus montandoni) v terestrické formě.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.