koronaweb
Menu

Soustava rybníků mezi Karvinou a Dětmarovicemi kde břehové porosty tvoří lokálně významné refugium páchníka hnědého.

Vyhlášeno přílohou č. 1045 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.

Kód lokality: CZ0813451
Katastrální území: Koukolná, Staré Město u Karviné
Rozloha: 14,6032 ha
Nadmořská výška: 218 - 220 m n. m.

Předmět ochrany:

Příslušným orgánem ochrany přírody je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.


Popis lokality:

Evropsky významná lokalita Karviná - rybníky je tvořena částmi hrází rybníků Lipový, Dubový a Olšový s výskytem starých listnatých dřevin. Tzv. Olšinské rybníky pochází pravděpodobně již ze 16. století a jedná se o nejrozsáhlejší rybniční soustavu na území města Karviná. Většina území této evropsky významné lokality poskytuje v současné době optimální biotop páchníka hnědého (Osmoderma eremita). Na hrázích rybníků aktuálně roste dostatečné množství stromů s dutinami ve vhodných světelnostních podmínkách nebo majících potenciál v blízké budoucnosti.

Lokalita je turisticky velmi špatně přístupná a území je také rozděleno tělesem vysokorychlostni železniční tratě.

Karviná - rybníky - pohled na Dubový rybník
Rybníky jsou součástí ptačí oblasti Heřmanský stav - Odra - Poolší a poskytují útočiště mnoha druhům vodních ptáků. Jsou také významnou tahovou zastávkou pro stěhovavé druhy ptactva.

Karviná - rybníky - hráz Pohled na jednu z hrází evropsky významné lokality Karviná - rybníky. Dřevinné porosty hrází jsou tvořeny převážně duby letními.

Karviná - rybníky - strom Některé ze stromů mají rozsáhlé dutiny, které vytváří podmínky pro výskyt vzácných druhů hmyzu. Mezi nejvýznamnější patří páchník hnědý, který je předmětem ochrany této evropsky významné lokality.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.