Menu

Kompetence krajského úřadu na úseku vodního hospodářství dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

samostatná působnost

přenesená působnost

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.