Menu

Přírodní park Moravice je se svými 14 250 hektary největším chráněným územím na Opavsku. Z celkové plochy tvoří zemědělský půdní fond 5 020 hektarů, lesní půdní fond 7 415 hektarů a zbytek připadá na další uživatele. Hranice parku je zhruba vedena Hradcem nad Moravicí, Žimrovicemi, Domoradovicemi, Melčem, Novými a Starými Lublicemi, Kružberkem, Starými a Novými Těchanovicemi, Březovou, Skřipovem, Hlubočcem, Raduní a Chvalíkovicemi.

moravice obrazek.jpg

Přírodní park Moravice patří k nejlépe zachovalému a nejhodnotnějšímu území Opavska. Zdejší květena má převážně podhorský charakter a plocha se vyznačuje charakteristickými rysy Jesenického podhůří. Údolí řeky Moravice je v úseku od Kružberku po Hradec nad Moravicí jedno z nejkrásnějších říčních údolí v České republice. Místy řeka vytvořila i kaňon se stěnami vysokými až 120 metrů. V celém parku je sedm druhů vegetačních jednotek, jako například údolní luhy, dubohabrové háje nebo roklinové lesy. Evidováno je zde 15 lokalit výskytu chráněných a ohrožených druhů.

Mezi přírodně hodnotná území patří údolí potoků. Údolí potoků Hradečné, Raduňky, Sedlinky či Ohrozimy tvoří území s bohatými lesními společenstvy a vyšším podílem horských druhů dřevin a bylin. Řeka Moravice má relativně čistou vodu, a to I. třídy (velmi čistá voda) nebo II. třídy (čistá voda).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.