Menu

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů je rorýs obecný (Apus apus) zvláště chráněným druhem a podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. je zařazen do kategorie ohrožených druhů.

I. Základní údaje

čeleď rorýsovití

řád svišťouni

tah přísně tažný druh
jarní přílet: poslední dubnová dekáda – první polovina května
odlet: koncem července, většina až v první dekádě srpna

zimoviště střední a jižní Afrika

hnízdiště vysoké budovy ve starší městské zástavbě, panelové domy s ventilačními průduchy, věže, tovární haly, dnes již vzácně na skalách nebo v dutinách vysokých stromů; hnízdí v koloniích

Náhradní hnízdniště

hnízdění 1× ročně, květen–červenec, samice kladou koncem května v hnízdech 2–3 bílá vejce

inkubace 18–20 dnů, mláďata se líhnou holá a slepá

hnízdní péče 42–57 dní (podle počasí), rodiče přilétají s potravou cca 13× za den, mláďata po opuštění hnízda jsou plně samostatná

potrava drobný hmyz (komáři, mouchy, mšice…) a pavouci; jeden pár rorýsů naloví za den 50 g = 20 000 jedinců a více.

II. Zajímavosti

Věrnost partnerovi i rodišti

partnerství rorýsů končí smrtí jednoho z nich; nepřitahují v jednom hejnu, setkají se až u svého hnízda, kam se opakovaně vracejí. Jejich potomstvo se v době pohlavní zralosti (3.rok života) rovněž vrací do svého rodiště a okolí. Likvidace hnízdních možností je pro ně katastrofou!

Skvělí letci

Ochrana Rorýse obecného

denně nalétají až 800 km, zpravidla rychlostí 40 km/hod, krátkodobě však umí vyvinout rychlost až 160 km/hod. Ve vzduchu dokáží spát a kopulovat.

Na zemi bezbranní

běháky rorýsů jsou zkrácené (apus znamená latinsky beznohý) a všechny prsty směřují kupředu. Spolu s dlouhými křídly se pak nehodí k chůzi a sedání. Ocitne‑li se rorýs na zemi, potřebuje naši pomoc – vyhození z výšky.

III. Zákonná ochrana

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ("zákon") je rorýs obecný zvláště chráněným druhem a podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. je zařazen do kategorie ohrožených druhů.

Základní ochranné podmínky:

Zákazy ze zákona:

Sankce za porušení zákona:

Orgán ochrany přírody může uložit sankce až do výše 2 000 000 Kč tomu, kdo usmrcuje zvláště chráněné živočichy přímo nebo způsobí jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich prostředí.

IV. Kdy hrozí postih

V. Jak se vyhnout problémům

Ideálně:

Reálně:

Výjimečně:

Ve všech případech by měl investor již v přípravné fázi záměru zajistit ornitologický průzkum, a v případě zjištění výskytu rorýsů zapracovat do projektové dokumentace kompenzační opatření. Nepostupuje‑li podle bodu Ideálně, musí si ke stavebním úpravám vyžádat povolení věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody.

VI. Povolení orgánu ochrany přírody

K činnostem zakázaným zákonem je potřebné získat:

nebo

VII. Náhradní hnízdiště

Nelze‑li ponechat původní hnízdní otvory, je třeba instalovat na budově tzv. hnízdní truhlíky. Tyto musí splňovat určité podmínky:

VIII. Užitečné kontakty

Bližší informace Vám může poskytnout:

Text: Odbor životního prostředí a zemědělství
Fotografie: Marek Velechovský, Mgr. Milan Brunclík, www.biolib.cz

Podklady:

publikace Pták roku 2004 – rorýs obecný
publikace Jerzyk – niezwykły gość z Afryki
webové stránky České ornitologické společnosti

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.