Menu

Ovzduší a zdraví (3. část) – dýchací soustava

Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vám předkládá další ze seriálu článků na téma Kvalita ovzduší a ochrana zdraví v Moravskoslezském kraji. Tato třetí část je věnována dýchací soustavě.

Jak bylo uvedeno v minulé části, jedním z nejvýznamnějších zdravotních ukazatelů je tzv. standardizovaná úmrtnost (SDR). Je charakterizována jako teoretická intenzita úmrtnosti v reálné populaci přepočítávaná na 100 000 osob ve vztahu k věkové struktuře populace.

Dýchací soustava člověka představuje soustavu orgánů, která zajišťuje výměnu plynů mezi krví a vnějším prostředím. K dýchací soustavě patří dýchací cesty (nosní dutina, nosohltan, hrtan, průdušniceprůdušky) a plíce.

Jak bylo uvedeno v minulé části, jedním z nejvýznamnějších zdravotních ukazatelů je tzv. standardizovaná úmrtnost (SDR). Je charakterizována jako teoretická intenzita úmrtnosti v reálné populaci přepočítávaná na 100 000 osob ve vztahu k věkové struktuře populace.

Standardizovaná úmrtnost – dýchací soustava – zdroj ÚZIS
rok MSK ČR
muži ženy muži ženy
1999 71,7 38,2 54,5 27,8
2000 78,6 34,7 56,8 29
2001 71,2 31,5 54,8 26,1
2002 72,6 28,8 55,5 27,1
2003 77 33,2 59,6 30,8
2004 77,2 32 55,4 25,4
2005 74,9 29,6 65,8 33,4
2006 62,2 24,2 60,3 30,3
2007 67,3 28 59,4 29,3
2008 59,3 26,6 58,1 28,6
2009 72 32,1 63 30,9
2010 65,8 29,3 58,9 29,2
2011 68,5 27,8 55,3 25,1

Z tabulky a grafu vyplývá, že hodnota standardizované úmrtnosti s ohledem na dýchací soustavu vykazuje od roku 1999 v našem kraji mírný pokles, tedy pozitivní trend, v rámci České republiky se naopak jedná o trend mírně rostoucí. Hodnoty SDR v MS kraji jsou však stále vyšší než činí průměr ČR, což platí zejména u mužské části populace, kde lze od roku 2005 pozorovat poměrně nevyrovnaný vývoj (rozdíl v roce 2008 činil 1,2, v roce 2011 však 13,2). V případě ženské části populace lze trend charakterizovat jako setrvalý s tím, že v letech 2005 až 2008 byla situace v MS kraji příznivější než v rámci ČR.

V následujících tabulkách a kartogramech je uvedena situace v MS kraji dle jednotlivých okresů v roce 2011. Nejméně příznivá situace je u mužů i u žen v okrese Bruntál.

muži ženy
Bruntál 79   Bruntál 37,2
Frýdek‑Místek 70,3   Frýdek‑Místek 26,8
Karviná 59,9   Karviná 21,4
Nový Jičín 62,1   Nový Jičín 19,3
Opava 74,6   Opava 32,2
Ostrava 71   Ostrava 31,9

Akutní respirační onemocnění – zdroj KHS

Jak vyplývá z následujících grafů nejvíce případů akutních respiračních onemocnění v roce 2012 se projevilo v průběhu 9. až 13. týdne s maximem v 10. a 11. týdnu, kdy byla překročena hranice vyznačující epidemický výskyt (1.600 případů/100 tis. obyv.). Nejméně příznivá situace byla ve věkové skupině dětí 0 až 5 let. Relativní počty případů zaznamenané v MS kraji dle jednotlivých týdnů byly vesměs vyšší než činí průměr ČR, a to jak v hodnocení celku, tak ve věkové skupině dětí 0 až 5 let.

Úmrtnost na zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic (C33, 34) – zdroj ÚZIS

Z grafu vyplývá, že úmrtnost na zhoubné novotvary dýchacího ústrojí u mužů v MS kraji je nepatrně vyšší než v rámci celé České republiky, z dlouhodobého pohledu se situace vyvíjí pozitivně, zaznamenáváme pokles. U ženské části

Série článků bude pokračovat dalšími příspěvky, následovat bude hodnocení vybraných zdravotních ukazatelů zaměřených na oběhovou soustavu.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.